American Express

MindQ

SwitcH

בינשטוק - בן עזר

Capital Group

CE

מפעל הפיס

קבוצת חג'ג

אולסייל

תמי 4

Accel - Telcom

כספיט

Easy-Forex

שלמה Sixt
עבודה מול חברות אשראי, בנקים ומוסדות פיננסים

עולם המושגים, הדרישות והרגולציה של חברות האשראי והבנקים סבוך ומותיר פעמים רבות חברות במצב בו הן לא משיגות את תוצאות עסקיות ראויות. אני עובדים בצורה שוטפת אל מול דרגי הניהול של שלושת חברות האשראי וכן של הבנקים המובילים.

במסגרת התהליך אנו מספקים את השירותים הבאים:

  • פתיחת חשבון בחברות האשראי והבנקים
  • ליווי המו"מ לקבלת עמלות סליקה אופטימליות
  • ליווי תהליך העבודה השוטף אל מול חברות האשראי והבנקים
  • קבלת תקציבי שיווק, שיתופי פעולה ותמורות נוספות מחברות האשראי והבנקים

לקוחות פרויקטים לדוגמא:

Get Taxi - ליווי החברה בתהליך שיתוף פעולה משמעותי עם חברות האשראי
Ambasador Tours - ליווי החברה במו"מ עם חברות האשראי על עמלות הסליקה

כפל מועדוני לקוחות - ליווי החברה מול חברות אשראי להנפקת כרטיסי אשראי למועדוני לקוחות

שי בר אילן - ליווי החברה בעבודה מול מספר חברות אשראי ובמו"מ על עמלות סליקה


בניית אתרים בניית אתרים