American Express

MindQ

SwitcH

בינשטוק - בן עזר

Capital Group

CE

מפעל הפיס

קבוצת חג'ג

אולסייל

תמי 4

Accel - Telcom

כספיט

Easy-Forex

שלמה Sixt
עמותת אילני חסד

עמותת "אילני חסד" פועלת ביישוב גבעת שמואל משנת 1995 מתוך מגמה לסייע למשפחות נזקקות. מפעילות צנועה, שהתמקדה באיסוף מוצרי מזון וחלוקת המצרכים למספר משפחות נזקקות. התפתחה העמותה, והיא תומכת היום במאות משפחות נזקקות חלקן מחוץ לגב"ש. התמיכה נעשית דרך היכרות אישית של חברי העמותה ומתנדבים עם המשפחות. ההיכרות האישית עם המשפחות מבטיחה סיוע ע"פ הצרכים האמיתיים תוך ליווי וניסיון להביא לעצמאות כלכלית. העמותה נמצאת בקשר מתמיד עם מחלקות הרווחה, ואנשי מקצוע ומסייעת איתם לשיקום המשפחות.בניית אתרים בניית אתרים