American Express

MindQ

SwitcH

בינשטוק - בן עזר

Capital Group

CE

מפעל הפיס

קבוצת חג'ג

אולסייל

תמי 4

Accel - Telcom

כספיט

Easy-Forex

שלמה Sixt
השקעות

החברה בונה עם גופי ההשקעה השונים פרופיל השקעות רלבנטי ובהתאם לפרופיל ההשקעות, מאתרת החברה השקעות אטרקטיביות. עולם ההשקעות סבוך ומורכב ואשר על כן ליווי מלא של תהליך ההשקעה משלב הגדרת פרופיל המשקיע ועד לביצוע ההשקעה דורש מומחיות ומקצועיות אשר החברה מספקת למשקיעים.

שלבי ליווי המשקיע

  • בניית פרופיל משקיע
  • הגדרת תחומי ההשקעה
  • הגדרת גובה השקעה משוער
  • איתור ההשקעה
  • השתתפות בתהליך ה - Due Dilligence וליווי עד סיומושל התהליך
  • ליווי הצדדים עד לביצוע ההשקעה
  • פיתוח עסקי לחברה המושקעת
  • חברות בדריקטוריון החברה (אופציונאלי)

כמו כן, החברה עובדת מול חברות ומיזמים אשר מחפשים השקעה ומלווה אותם לאורך כל התהליך כמתואר לעיל.


בניית אתרים בניית אתרים